Blagues:

Ma tqoulsh bessmellah dorka ntaya?

Évaluer cet élément
(190 Votes)

Wahed ihab yakoul el har, o lahrissa bezaf... Mais ma iqoulsh ga3 Bismillah kbal ma yakoul. Alors Yemmah qaletlou asma3 ya wlidi, aala balek belli ki ma etqoulsh bismillah echitane yakoul m3ak?

Alors le mec etssentah (têtu) o qal el yemmah ana hakda ma enqoulsh bismillah...  ca va?

Alors wahed enhar kan yakoul fe chorba harra o zadelha lahrissa... Alors Khredjlou Echitane o qalou.

"O dorka ma yahdiksh Rabbi o etqoul Bissmillah? Rahoum ga3rouni lebwassar"...

Lu 84933 fois
Chouiya men elhana ou chouiya men rtabet el yadine

Qcidette Populaires

Lectures Populaires

Recettes populaires

Blagues Populaires